Danie23

Danie23

Visiteurs

0 visiteurs depuis 20.11.2018

Etudes

Vie amoureuse

Je ne le dévoile pas

Commentaires
Login
Danie23
Danie23 20.11.2018 à 14:53
Leży w bocznym grzbiecie Niżnych Tatr, odgałęziającym się w kierunku północnym od grzbietu głównego w szczycie Krupowej Hali, tuż na zachód od najwyższego szczytu tych gór – Dziumbiera. Masyw Krakowej Hali leży 5,3 km na północ od tego ostatniego, oddzielony od głównego grzbietu dość głęboką przełęczą Javorie (słow. sedlo Javorie, 1487 m). Zajmuje powierzchnię ok. 18 km² pomiędzy dolinami Jańską na wschodzie i Demianowską na zachodzie. Szczyt Krakowej Hali jest zwornikiem, w którym wspomniany boczny grzbiet rozdziela się na dwa ramiona idące dalej na północ i rozdzielone Doliną Iljanowską: północno-zachodnie ze szczytami Magura (1377 m) i Demänovská hora (1304 m) oraz północno-wschodnie ze szczytem Południca (1549 m). Na zachód, do Doliny Demianowskiej opada z https://www.mr-plantes.com/2016/10/bicarbonate-de-soude/ Krakowej Hali jeszcze jeden, krótki grzbiet oddzielający dwie dolinki: Krčahovo i Machnaté.
Geologia, morfologia

Masyw Krakowej Hali, jak i całego tzw. krasu demianowskiego o powierzchni ok. 14 km², budują skały węglanowe. Dominują wśród nich ciemne wapienie środkowego triasu z wkładkami wapieni krynoidowych oraz dolomity, odpowiadające za interesujące formy skalne, zaliczane do płaszczowiny kriżniańskiej. Mniejszy udział mają górnotriasowe łupki kajperskie, wapienie jurajskie i margle. Na warstwach płaszczowiny kriżniańskiej lokalnie występują wapienie i dolomity płaszczowiny choczańskiej.
Zjawiska krasowe
W masywie Krakowej Hali występują liczne formy krasowe. Obok mniej okazałych form krasu powierzchniowego wyróżnia się tu kras podziemny, zwłaszcza jaskinie. Jaskyňa v Záskočí z głębokością –263 m była w latach 70. XX w. najgłębszą jaskinią Słowacji. Według danych z 2010 r. zespół dwóch połączonych jaskiń: Jaskini V Záskočí i Jaskini Na Predných, https://www.mr-plantes.com/2016/10/vinaigre-de-cidre-recette/ o długości korytarzy 5034 m i rozpiętości wysokościowej 284 m był siódmą co do deniwelacji jaskinią w tym kraju. Z kolei po połączeniu jaskiń Starý hrad i Večná robota, odkrytych w latach 60. XX w. we wschodniej części masywu, powstał podziemny system o głębokości –495 m, dziś najgłębszy w całej Słowacji, a z długością korytarzy 7554 m zajmujący 8. miejsce na liście najdłuższych jaskiń w tym kraju. Nazwano go Systemem Jaskiń Hipmana.